Categories
noelearningpatents

Vertalingen: No e-learning patents!

nolearningpatents

Vertalingen,
lever jouw bijdrage!
en
Voorbeelden: Met deze petitie proberen we de
aandacht te vestigen van Europese beleidsmakers op de gevaren van
software patenten, en dan vooral de negatieve effecten die ze hebben op
onderwijs. Het gebruik van informatie en communicatie technologie (ICT)
om het onderwijs in het algemeen en e-learning in het bijzonder te
ondersteunen, wordt nu gezien als een essentieel onderdeel van
onderwijs dat de behoeftes en mogelijkheden van
leerlingen/studenten/cursisten tegemoet komt en Europa technologisch,
economisch en creatief laat meedoen op wereldschaal.

De uitkomst van deze petitie is gericht aan de Europese Commissie, het
Europese Parlement, de Europese Raad en alle nationale beleidsmakers en
andere mensen die in de positie zijn om het hoofd te bieden aan de
bedreiging van software patenten. Dat is nodig om ook voor de toekomst
de keuzevrijheid voor de best mogelijke vormen van onderwijs
beschikbaar te houden.

Als u een bezorgde docent, student/leerling, ouder,
onderzoeker, beleidsmaker, e-learning ontwikkelaar of gebruiker bent,
teken deze petitie dan online en breng zoveel mogelijk mensen ervan op
de hoogte. Omdat de besluitvorming hierover eind maart begint, willen
we dat zoveel mogelijk mensen ervan weten en de petitie hebben getekend.

Voorbeelden: Ik ben zeer bezorgd over de
huidige plannen
van de Europese Commissie
m.b.t. Industrieel recht. De ontwikkeling
van de Community
Patent and European Patent Litigation Agreement
, in combinatie met
het ‘Londen protocol’, zou kunnen leiden tot een Europees brede
invoering van software patenten. Ik geloof dat dit de ontwikkelingen op
het gebied van computerondersteund leren ernstig schaadt doordat het
mogelijk maakt om innovaties van Europese e-learning ontwikkelaars die
binnen de claim van een software patent vallen, te verbieden. Ik geloof
dat het toelaten van een systeem van software patenten een merkbaar
negatief impact zal hebben op de ontwikkeling (en toepassing) van
nieuwe ideeën op het gebied van electronisch leren en op de
kwaliteit van het onderwijs. Hierbij kan je denken aan:
Voorbeelden:
 • Beperkingen van mensen op de toegang van informatie en
  kennis, alsmede de onafhankelijkheid van bestandformaten behorend bij
  onderwijsmiddelen. (Essentieel voor ‘life-long-learning’ zoals dat
  heet.) Beiden worden genoemd als cruciale voorwaarden/doelen in de Lisbon
  Strategy
  voor het bereiken van een succesvolle ontwikkeling van een
  Europese kennisgebaseerde economie.
 • Een hoogstwaarschijnlijke toename van de kosten van
  software applicaties voor het ondersteunen van onderwijs,
  communicatiemiddelen, besturingssystemen en allerlei andere software,
  tegelijk met een afname in keuzevrijheid van beschikbare software. (*)
 • Een negatief effect op interne en open-source ontwikkeling
  van applicaties voor het onderwijs. Veel Europese
  onderwijsauthoriteiten (ministers van onderwijs, universiteiten,
  regionale onderwijscommissies, kleine en middelgrote bedrijven)
  ontwikkelen onderwijsplatformen en onderwijsgerichte applicaties Geld
  dat dan gespendeerd wordt op software patenten en op het verdedigen
  tegen aanklachten, zou beter gebruikt zijn voor ontwikkeling, onderwijs
  en training. (*)
Voorbeelden:
 • Hier zijn twee voorbeelden van lopende zaken van Europese
  Patent Office patenten op ideeën voor electronisch leren die
  duidelijk impact hebben op huidige en toekomstige ontwikkelingen voor
  electronisch leren.:
 • Testen
  van geleerd materiaal in scholen

  Het gebruik van een computer voor het testen van leerlingen, valt onder
  een patent. De voornaamste claim betreft de basisprocedure zelf! De
  “technical contributions” voor het onderwijs bestaan er namelijk uit
  dat een computer gebruikt kan worden om het testen efficiënter te
  kunnen doen. Er zijn voortdurend activiteiten op scholen en
  universiteiten door heel Europa die potentieel onder deze claim vallen
  en mogelijk gestopt zullen moeten worden. Ter illustratie: de meeste
  open source Learning Management Systemen hebben dit soort
  functionaliteit ingebouwd!
 • Het
  leren van een taal door iemands uitspraak met de uitspraak van de
  leraar te vergelijken.

  Dit geval gaat over alle digitale taalleersystemen die de gebruiker de
  mogelijkheid geeft om zijn uitspraak van een specifiek stuk tekst te
  vergelijken met de juiste uitspraak. Dit patent is een goed voorbeeld
  van hoe ideeën die
  normaal beschouwd worden als algemene kennis, plotseling door een
  patent binnen het bereik vallen van een eigendomsrecht en daarmee het
  gebruik in andere software beperken of uitsluiten. Als een side effect
  lijkt ook de leerfunctie van stemherkennings-systemen zoals ViaVoice
  beperkt te worden omdat die ook nog binnen de claim valt.
Bevestiging: Door deze petitie te tekenen,
moedig ik beleidsmakers van alle bestuursniveaus -maar vooral de
Europese Commissie- in Europa aan om de huidige plannen voor software
patenten te heroverwegen en ervoor te zorgen dat deze patenten zeker
niet misbruikt kunnen worden om de ontwikkeling en verspreiding van
technologie ter bevordering van e-learning in Europa in te perken. Teken hier!
(*)
Software Patents – a potential hindrance of
ICT in education. (Dec 2004) Vuorikari, R. & Sarnow, K. 
Voor vragen over deze petitie
kun je terecht op: info@noelearningpatents.info

One reply on “Vertalingen: No e-learning patents!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s